1.8.2019

Růžena Řeháková

Metoda ONE BRAIN (kineziologie)

Vezicka
Rok a jeho rytmus
"Slunce svítí a vítr vane", to vzkazují Pradávní, odvěcí obyvatelé naší planety, lidem celého světa... Jejich zprávy jsou uloženy v každém kameni, v každém zrnku písku a v každém stéblu trávy. Jen málokdo je ale slyší... Vypadá to, že je to každému jasné, ale poslouchali jste někdy vítr? Možná někdy, když jste se necítili zrovna dobře, tak se to stalo... Vítr najednou zavál a vy jste mu nastavili svoji tvář. Vaše vlasy se rozevlály ve větru a vy jste slastně zavřeli oči. Za malou chvilku jste ke svému údivu zjistili, že je vám najednou lépe. Nic se vlastně nestalo, ale stalo... To Pradávní ... Pohladili vaši tvář a tiše zašeptali: "Můj drahý, nedělej si starosti... Slunce svítí a vítr vane... Vše nejdůležitější, co potřebuješ k životu, děje se samo. Není to úžasné? Nemusíš se bát!"
     A možná jste i doopravdy cítili Slunce. Jeho jemné dotyky a nekonečnou lásku v jeho hřejivých paprscích. Byly něžné a celé vás objímaly... Cítili jste bezpečí a radovali jste se z nekonečně nádherných scenérií, které vytvořilo slunce na obloze. Svolávali jste se a ukazovali si ty nádherné barvy a tvary...
     Přesto bychom si mnohdy přáli "lepší vítr a lepší slunce". Naše nespokojenost nezná mezí. Stále bychom chtěli něco jinak, abychom mohli být spokojeni.
     Je čas změn! Všechny bytosti Vesmíru přejí nám klid a mír v našich srdcích, přijetí a lásku. Spokojenost je v nás!
     Přijměte všechny ty úžasné dary kolem nás. Rytmus roku je rytmem našeho života. Navraťme se ke všemu, co je přirozené, laskavé a funkční. Pozorujme přírodu a její zákony. Nebyly zatím překonány a nikdy nebudou. Vztáhněme ty úžasné zákonitosti k naší tvorbě a najděme souvislosti. Vše dělejme ve správnou chvíli, je to nejjednodušší...
     Poslouchejte Hlas... Hlas Pradávných. "Slunce svítí a a vítr vane..." Jděte s proudem! Poznejte zákonitosti vesmíru! Ne tak, že jej budete "vědecky zkoumat", ale normálně respektovat. Je čas změn!
     Celý vesmír funguje na základě záměrů. I vy je mějte! Všechno dobře dopadne! Nic se neděje náhodou. Vše je dobro! Důvěřujte sobě a svojí volbě! Neobjevujte objevené! Řád věcí je stále stejný... Příčina a následek... ať zkoumáme cokoli. Vše je tady pro nás, nic není proti nám, jen se nesmíme příčit... Není nic než láska... Právě teď...
     A slunce svítí a vítr vane..., co myslíš, že se vlastně stane...
                                                          Zdeňka Jordánová (EZOTERA č.4/2011

Copyright © 2007-2011 All rights reserved. Designed and Powered by: www.valid.cz